Penstemon penlandii by Sharon Z. Garrett
Penstemon penlandii
Kremmling beardtongue